Rekrutacja ATW
Witaj w systemie rekrutacyjnym Akademii Trzeciego Wieku w Collegium Da Vinci. Aby kontynuować, wybierz jedną z poniższych opcji:
W kroku 1 należy podać podstawowe dane osobowe.
Pola oznaczone * są wymagane!
Nazwisko*:
Imię*:
PESEL*:
Adres email:
Telefon kom*:
Telefon dom:
Adres do korespondencji:
Ulica, nr *:
Kod pocztowy*:
Miasto*:
Osoba do powiadomienia w razie wypadku:
Imię i nazwisko:
Telefon:
Akceptując Regulamin ATW zgłaszam swój udział w zajęciach Akademii Trzeciego Wieku.

Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu podaję zgodnie ze stanem faktycznym oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb związanych z procesem rekrutacyjnym i dydaktycznym (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz.883).
Jednocześnie wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku oraz jego publikacji w materiałach promocyjnych (ulotki, informacje na stronie www.)


W przypadku nowych słuchaczy dodatkowo zostaje naliczona opłata rekrutacyjna.
Opłata
Opłata członkowska

do wyboru - semestralna lub roczna

roczna
semestralna
Opłata rekrutacyjna jednorazowa, dla nowych słuchaczy
Sposób płatności za sekcje całoroczne:
rok z góry (1 rata)
semestralnie (2 raty)
Dziękujemy za rejestrację, to już wszystko!
Pani/Pana zgłoszenie zostało zapisane!
Jak tylko zostanie przyjęte przez pracownika Biura zostanie Pani/Pan o tym poinformowany/a e-mailem.

Wpłaty przyjmowane są wyłącznie na numer konta ATW:
31 1750 1019 0000 0000 1283 7917
(w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz nazwę wybranej sekcji)
Podsumowanie:
Opłata członkowska: