Logo CDV

Mistrzowie w praktyce

Krok 1

Zarejestruj się

Rejestracja jest niezbędna do utworzenia konta kandydata.

Krok 1

Wybierz studia

Z katalogu kierunków studiów wybierz kierunek, stopień oraz tryb na który chcesz się zapisać.

Krok 1

Uzupełnij dane

Kolejnym krokiem rekrutacji jest uzupełnienie danych osobowych i kontaktowych.

Krok 1

Pobierz dokumenty

Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia. Pobierz i podpisz wszystkie wymagane dokumenty.

Krok 1

Przyjdź do nas

Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji: osobiście, przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji).

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
tel. 61 27 11 000, fax 61 27 11 199
info@cdv.pl